Loading...

Tiêu chuẩn quốc gia về Mô hình hóa thông tin công trình (BIM)

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình; Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc. Phần 2: Phân phối thông tin trong các giai đoạn của dự án

Ngày 3/11/2023, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho các dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về mô hình thông tin công trình (BIM) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của các nhà quản lý, chuyên gia các Viện nghiên cứu, hội, hiệp hội chuyên ngành, trường đại học và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên toàn quốc. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long chủ trì hội thảo.

Các dự thảo Tiêu chuẩn được tổ chức lấy ý kiến bao gồm: (1) TCVN “Công trình xây dựng - Tổ chức thông tin trong công trình xây dựng. Phần 2: Khung phân loại”; (2) TCVN “Tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) - Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình - Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc”; (3) TCVN “Tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) - Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình - Phần 2: Phân phối thông tin trong các giai đoạn của dự án”.

Về dự thảo TCVN “Công trình xây dựng - Tổ chức thông tin trong công trình xây dựng. Phần 2: Khung phân loại”, đại diện Viện Kinh tế Xây dựng cho biết, tiêu chuẩn này tương đương với ISO 12006-2:2015 và đề xuất danh sách các bảng phân loại cho các lớp đối tượng thông tin theo cách cụ thể như hình dáng hoặc chức năng, được bổ sung bởi các định nghĩa. Dự thảo tiêu chuẩn này không đưa ra hệ thống phân loại đầy đủ có thể sử dụng ngay, cũng không đưa ra nội dung các bảng phân loại, mà chỉ đưa ra các ví dụ. Tiêu chuẩn phục vụ xây dựng và công bố các hệ thống và bảng phân loại chi tiết phù hợp với nhu cầu thực tế.Tiêu chuẩn này áp dụng trong toàn bộ vòng đời của các công trình xây dựng, từ bước xác định chủ trương đầu tư, thiết kế, xây dựng, vận hành bảo trì, phá dỡ công trình và áp dụng cho tất cả các loại công trình.

Về dự thảo TCVN “Tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) - Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình - Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc”, đại diện VNCC cho biết, tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo ISO 19650-1:2018, đưa ra các khái niệm và nguyên tắc được khuyến nghị cho các quá trình kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý và tạo lập thông tin trong vòng đời của tài sản xây dựng khi sử dụng BIM. Dự thảo tiêu chuẩn này dành cho người tham gia cung cấp, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành thử các tài sản được xây dựng, thực hiện các hoạt động quản lý tài sản, bao gồm cả vận hành và bảo trì. Tiêu chuẩn này áp dụng trong toàn bộ vòng đời của các công trình xây dựng và áp dụng cho các loại công trình.

Dự thảo TCVN “Tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) - Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình - Phần 2: Phân phối thông tin trong các giai đoạn của dự án” được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo ISO 19650-2:2018. Tiêu chuẩn này nằm trong chuỗi các dự thảo TCVN để hiện thực hóa lộ trình BIM, các tài liệu này hướng dẫn nghành Xây dựng phát triển một cách hiệu quả hơn bằng cách tiếp cận phương pháp quản lý thông tin để đưa ra các quyết định sáng suốt dựa trên nhiều nguồn dữ liệu sẵn có. Dự thảo tiêu chuẩn mô tả quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng BIM và có thể áp dụng cho toàn bộ vòng đời của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

 

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin về nhà và CTDD, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – QLTT sử dụng mô hình hóa thông tin công trình 

Phần 1;Khái niệm và nguyên tắc.

https://moc.gov.vn/Images/editor/files/Duthao/2023/Du%20thao%20TCVN%20XXXXX-1%20202X(ISO%2019650-1)(1).pdf

Phần 2: Phân phối thông tin trong các giai đoạn của dự án

https://moc.gov.vn/Images/editor/files/Duthao/2023/Du%20thao%20TCVN%20XXXXX-2_202X%20(ISO%2019650-2)(1).pdf

 

 Tin liên quan
 • Sở Xây dựng Quảng Ninh tập huấn Mô hình thông tin công trình (BIM)
   Sở Xây dựng Quảng Ninh tập huấn Mô hình thông tin công trình (BIM)
 • Lợi ích BIM đối với chủ đầu tư
   Lợi ích BIM đối với chủ đầu tư
 • Tại sao phải sử dụng BIM trong thiết kế
 • Chuyển đổi số hóa ngành xây dựng với BIM
   Chuyển đổi số hóa ngành xây dựng với BIM
 • Các cấp độ ứng dụng về BIM
   Các cấp độ ứng dụng về BIM
 • Mô hình, ưu nhược điểm khi sử dụng BIM