Loading...

BIM Coordinator

Trang bị cho người tham gia kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch, thực hiện và điều phối, quản lý hiệu quả các dự án Mô hình thông tin công trình (BIM) trong ngành xây dựng


Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0779 490 133