Loading...

Giải pháp dành cho ngành xây dựng

Cải thiện chất lượng thiết kế và công trình của bạn với những giải pháp công nghệ mới nhất.

Phối hợp BIM

Phối hợp BIM

Phối hợp BIM là quá trình phối hợp giữa các chủ thể khác nhau liên quan đến một dự án BIM, với mục tiêu tối ưu hóa việc xây dựng hoặc quản lý công trình cơ sở hạ tầng (từ giai đoạn thiết kế đến tháo dỡ).

Xem chi tiết
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0779 490 133