Loading...

Giải pháp dành cho ngành xây dựng

Cải thiện chất lượng thiết kế và công trình của bạn với những giải pháp công nghệ mới nhất.

Quản lý tiến độ 4D

Quản lý tiến độ 4D

iNC BIM tự hào cung cấp các dịch vụ quản lý lịch trình 4D tiên tiến trong lĩnh vực Mô hình hóa thông tin công trình (BIM). Quản lý lịch trình 4D của chúng tôi tận dụng sức mạnh của công nghệ BIM để tích hợp dữ liệu liên quan đến thời gian với mô hình 3D của dự án, cung cấp cho khách hàng hiểu biết nâng cao về tiến độ và dòng thời gian của dự án.

Xem chi tiết
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0779 490 133