Loading...

Giải pháp dành cho ngành xây dựng

Cải thiện chất lượng thiết kế và công trình của bạn với những giải pháp công nghệ mới nhất.

Tư vấn BIM

Tư vấn BIM

iNC BIM hiện cung cấp dịch vụ tư vấn BIM, sử dụng Revit và phần mềm chuyên dụng từ giai đoạn thiết kế và xây dựng cho đến vận hành. Ở mỗi giai đoạn, chúng tôi cung cấp các dịch vụ cụ thể để hỗ trợ bạn một cách hiệu quả.

Xem chi tiết
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0779 490 133