Loading...

Tiêu chuẩn quốc gia về Mô hình hóa thông tin công trình (BIM)

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình; Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc. Phần 2: Phân phối thông tin trong các giai đoạn của dự án


Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng


Tư vấn việc áp dụng BIM

Ngày 8/1/2024, Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng iNC BIM đã có buổi làm việc với Ban Quản Lý Công Trình Xây Dựng Cơ Bản - UBND Quận Hải Châu về việc tổ chức triển khai giới thiệu, trao đổi thông tin và thực hiện thí điểm việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công tại Ban quản lý các dự án hạ tầng khu Công nghiệp và Công nghệ cao Đà Nẵng.


Xác định chi phí áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

Ngày 19/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4730/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành – Bộ Xây dựng về việc xác định chi phí áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).


Khai mạc tuần lễ đào tạo xây dựng năng lực thúc đẩy áp dụng BIM tại Việt Nam

Từ ngày 26/9 đến 29/9, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng phối hợp với Đại sứ quán Liên hiệp Anh và Bắc Ailen thực hiện Chương trình Xây dựng số quốc tế tổ chức tuần lễ đào tạo xây dựng năng lực thúc đẩy áp dụng BIM phù hợp với Lộ trình áp dụng BIM tại Việt Nam (Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023), nhất là trong công tác điều hành dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án...


Báo cáo tiến độ việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng sử dụng vốn đầu tư công

(BIM): BIM là một quy trình tiên tiến được ứng dụng trong ngành xây dựng (AEC) dựa trên các mô hình 3D kỹ thuật số được sử dụng xuyên suốt trong vòng đời của một dự án thiết kế, hạ tầng và xây dựng.


Tư vấn báo cáo thí điểm việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng sử dụng vốn đầu tư công

(BIM): BIM là một quy trình tiên tiến được ứng dụng trong ngành xây dựng (AEC) dựa trên các mô hình 3D kỹ thuật số được sử dụng xuyên suốt trong vòng đời của một dự án thiết kế, hạ tầng và xây dựng.


Ngày hội chào đón tân sinh viên khoá 2023 - BK’S X

BK’X là gì? BK’X là tên sự kiện chào đón TSV của Liên minh 5 Khoa. “BK” là Bách Khoa, “X” là viết tắt của Xây dựng. BK’X dù là lần đầu tiên được tổ chức, nhưng chắc chắn sẽ làm cho bạn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, với quy mô tham dự gần 1000 TSV.


Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0779 490 133